FOTO VAN EEN DROOM

Hartenkind.nl

Dagboek van een jong gezin

'De ouders die om de beurt een stukje dagboek schrijven
over hun zieke kinderen, doen dat zo,
dat je het boek in een adem uitleest.

In deze terugblik in dagboekvorm is de lezer getuige
van mooie, angstige en verdrietige momenten -
zonder ooit het gevoel te hebben een indringer te zijn.'
www.bruna.nl


Hoopvol

In 2007 verscheen Foto van een droom (Arkmedia) als, zoals de ondertitel vermeld: dagboek van een jong gezin over rouw, ziekte en houvast.

We schreven het n.a.v. onze hartekinderen Roan en Deborah.
Roan die slechts 11 dagen heeft geleefd. We werden compleet overvallen door zijn fatale diagnose.
En Deborah, van wie we tijdens de zwangerschap al wisten dat ze problemen met haar hart zou hebben, ze doet het wonderbaarlijk goed. Foto van een droom, een hoopvol boek!

Op de achterflap schreven we:
In de jaren van rouw en angst hebben we veel steun ervaren door boeken van ouders die eveneens geconfronteerd waren met ziekte of overlijden van een kindje.
We hopen dat dit boek op zijn beurt weer een steun mag zijn voor anderen.
Voor jou. Nu jij met een huivering naar de toekomst kijkt. Of nu jij je met lege handen voelt staan.
Dit boek is voor jou.


Foto van een droom kreeg veel aandacht in de media. Veel mensen gaven te kennen dat het boek hen raakte, hen bemoedigde.

Ken je iemand die gesteund kan zijn door dit bijzondere boek? Of misschien ben je dat zelf wel. Bestel het boek dan nu gratis.

Bram & Yvonne Kasse